Placeholder

HI-CL s.r.o.

Galerie výrobků z produkce společnosti HI-CL s.r.o.

View details »

Placeholder

Josef Hicl

Galerie výrobků z produkce fa Josef Hicl

View details »


Projekční a konstrukční kancelář.

Projekční a konstrukční kancelář byla založena v roce 2002, kdy také počala naše podnikatelská činnost v oblasti projektování a konstruování ve strojírenském zaměření. Od roku 1997 do roku 2002 jsme získávali praxi a zkušenosti ve strojírenské výrobě na pozicích strojní zámečník, vedení montáží zařízení ve výrobě a u zákazníka, vedení strojní výroby. Tyhle zkušenosti svědčí o tom, že jsme praktici a víme, jak lze zařízení efektivně vyprojektovat, zkonstruovat, tak aby bylo vyrobitelné a 100% funkční. V roce 2010 jsme rozšířili služby o výrobu a dodávky jednoúčelových zařízení dle požadavků zákazníka. Od roku 1/2016 zprovozněny nové, vlastní výrobní prostory. Projektem, vývojem, konstrukcí, vlastní výrobou a montáží zajistíme uchování vašich nápadů a know-how. Vaše informace a dokumentaci nepředáváme dalším subjektům

Veškerou činnost směřujeme ke spokojenosti zákazníka dle jeho požadavků, postupů a realizace. Nabízíme vysokou kvalitu služeb, individuální přístup s flexibilní schopností reagovat na změny podmínek v projektu, výrobě a požadavku trhu. Veškeré komponenty a technologie jsou použity dle nejnovějších světových trendů. Preferujeme dlouhodobé obchodní vztahy, založené na oboustranně výhodné spolupráci a důvěře.

Placeholder

Popis činností.

- Paletizace a depaletizace (vzestupné, sestupné).
- Robotické paletizátory, depaletizátory a manipulátory robotů ABB a jiných značek.
- Manipulační hlavy robotů.
- Vertikální dopravníky, korečkové elevátory.
- Střídače směru.
- Točny.
- Stohovače palet, desek atd.
- Dopravníkové tratě - válečkové, řetězové, šnekové, pásové, kurtnové, destičkové, modulární , řemenové atd.
- Převyšovače.
- Ocelové konstrukce.
- Pochůzné plošiny, schodiště, zábradlí.
- Technologie pro potravinářský průmysl.
- Vinofikátory, duplikátory, tanky, nádrže, lisy, míchadla, zásobníky, násypky, filtrační a čerpací technologie.
- Kvasné tanky, ležácké tanky, vířivé kádě, sanitační nádrže, pro pivovary.
- Přípravky a nástroje lisů.
- Tryskací zařízení.
- Veterinární zařízení
- Zámečnické práce
- Jiná výše neuvedená zařízení dle požadavku zákazníka.

Placeholder

Služby

- Vypracujeme výkresovou dokumentaci dle projektu, nebo dle zadání. - Překreslíme a popřípadě zmodernizujeme stávající zařízení.
- Zpracujeme projekt a podklady pro výběrová řízení, projektovou dokumentaci nové technologie včetně výpočtu výkonů a volby komponentů (pohony atd.)
- Podílíme se na vývoji nových zařízení, přípravě podkladů, pro patentové řízení a získání dotací z EU.
- Modernizujeme původní "papírovou" dokumentaci do elektronické podoby (2D, 3D).
- Vytvoříme rozvinuté tvary plechových dílů a šablony pro pálící automaty a vysekávací centra.
- Připravujeme dokumentaci a dodávky dílů potřebných k údržbě a modernizaci strojů a zařízen.
- Provádíme technické poradenství, při výběru vhodné technologie a případné zpracování podkladů výběrového řízení.
- Zpracujeme pevnostní analýzy a statické výpočty včetně posudků.
- Provádíme údržby zařízení.
- Zajistíme vlastní výrobu a dodávku zařízení
- Zajišťujeme pálení laserem, ohýbání a lakování.
- Neváhejte nás kontaktovat v případě, že jste ve výběru služeb nenašli vámi požadovanou. Rádi Vám vyjdeme vstříc a pokusíme se nalézt vhodné řešení.

Placeholder